Matleveranser i Venjan

Matleveranser i Venjan

Styrelsen i PRO Venjan har av medlemmarna fått i uppdrag att undersöka om dagens situation där brukarna själva måste hämta matlådor på Juntgården kan lösas på annat sätt.

Vid kontakt med Juntgården har det framkommit att eftersom hemtjänsten inte får ta med sig matlådor från Juntgården till brukare, så blir pensionärer i Venjan utan mat om de inte kan hämta den själva.

Vid flera tillfällen har brukare beställt mat men inte kunnat hämta och maten har då kastats.

Enligt kommunen finns det inget beslut om matleveranser i Venjan men i Mora har de privata aktörer som levererar maten.

Frågan är då, om det finns medlemmar i PRO som mot ersättning är villiga att utföra matleveranser i Venjan?
I dagsläget är det fråga om ett tiotal matlådor varje dag.

Skälig ersättning utgår för bilkostnader och andra extra kostnader.

Ni som känner er manade kan höra av sig per telefon eller sms till 076-037 14 36 eller med e-post till pro.venjan@gmail.com

PRO Venjan