Distriktssköterska

Distriktssköterska

Venjan har en egen distriktsköterskemottagning.

Behöver du söka vård?

Kontakta distriktsköterskemottagningen under telefontid för tisdbokning och rådgivning.

Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd ska du i första hand kontakta 1177 Vårdguiden på telefon (tfn 1177) för vägledning.

Vid akut sjukdom eller livshotande tillstånd ring 112

Telefontider

Telefontid:  08:00-09:00 – måndag & torsdag

Besöksadress

Skärgårdsvägen 4, 792 93 Venjan

Distriktssköterska

Ann-Lis Wigg
+46 (0)250 49 88 78