Jobb & Näringsliv

Jobb & Näringsliv

I Venjans socken har folket i stor omfattning levt på näringar som funnits i generationer och skogen har en mycket stor betydelse för bygden.

Mora, Älvdalen, Sälen, Malung och Vansbro ligger som ett nav runt Venjan. Dessa större orter i norra och västra Dalarna möjliggör arbetstillfällen inom ett stort geografiskt område med Venjan som din centralort. Med 45 minuter till Sälen har du möjlighet att arbeta med besöksnäring och upplevelseindustri. I Malung, Mora, Vansbro och Älvdalen har du exempelvis handel, vård och kommunalservice.

Eller kanske det passar dig att jobba eller studera på distans härifrån. Många fastigheter är anslutna till fiber som öppnar nya möjligheter på landsbygden.