Utvecklingsprojekt

Foto_AsinjaHolma_Sommaräng 1310x460

Utvecklingsprojekt

Venjans Intresseförening är på tårna och har medverkat och fortsätter framledes att medverka i olika utvecklingsprojekt som främjar framtidsutsikter och utveckling i Venjans socken.

Projekt Byhotell – Albergo Diffuso

Venjan är en av fem mindre orter i Dalarna som medverkar i den för Sverige helt nya kooperativa affärsmodellen för företag med koppling till besöksnäringen. Modellen är baserad på det italienska, internationellt uppmärksammade, konceptet Albergo Diffuso. Konceptet bygger på utspridda, diffuso, boenden där ett hotellutbud inte finns och med gemensam reception, bokning och servicefunktioner där gästen kommer närmare det lokala livet.

Projektet genomförs tillsammans med samverkansparten Visit Dalarna. Förutom Venjan i Mora kommun ingår Dala-Floda i Gagnefs kommun, Siljansnäs i Leksands kommun, Vikarbyn i Rättviks kommun och Rörbäcksnäs i Malung-Sälens kommun.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och medfinansieras av Region Dalarna, deltagande kommuner och Coompanion Dalarna.

Projektet startar 2021-01-01 och avslutas 2023-04-30

Läs mer på Coompanion

Lokalekonomisk analys – LEA

Textutdrag från inledningen i broschyren ”Lokalekonomisk analys i Venjan”

 

”En lokalekonomisk analys (LEA) innebär att det undersöks vart pengarna som finns att spendera inom ett visst geografiskt område tar vägen. Stannar de i området eller spenderas de på annat håll? Efter att en LEA genomförts kan resultatet utgöra en grund för vilka projekt och handlingsplaner som är genomförbara i området i framtiden.

 

Undersökningen kan också visa på vilket ansvar och vilka möjligheter befolkningen själva har att påverka tillväxt och sysselsättning i området. Det geografiska område som lagts till grund för analysen är Venjans socken och består av byarna Venjan, Kättbo, Gävunda, Kättboåsen, Finngruvan, Landbobyn, Johannisholm, Siknäs, Vimo, Finnbodarna och Brintbodarna.

 

Målgruppen för denna LEA är ortsbor eller blivande ortsbor, företagare, kommunala organ, politiker, ideella föreningar samt hela lokalsamhället. I Venjans socken vill vi behålla den service som finns idag, men också utvecklas vidare och visa den oinvigde den oändlige potential som finns i bygden för både privatpersoner och för företag.”

 

Läs mer här – pdf

 

Leader: Landsbygdsutveckling Venjan

Under hösten 2013 och större delen av 2014 drev Venjans Intresseförening ett Leader projekt som kallades Landsbygdsprojektet för Venjan. Projektet avslutades i November 2014 men fortsatte under parollen ”Venjansbygd som blomstrar 2016” med vision om ökad befolkning, ökad andel barn i förskola och skola samt utvecklad samhällsservice.

 

Mål som sattes för hur visionen skulle nås:

  • genom att vara goda ambassadörer för vår by,
  • visa öppet vår stolthet över att bo i denna fina socken,
  • genom att marknadsföra Venjan på en mängd olika sätt,
  • genom målmedvetet utvecklingsarbete av samhällsservicen,
  • genom personlig kontakt med människor intresserade av att flytta till Venjan,
  • skapa mer engagemang bland ideella krafter som aktivt driver traditionella men även skapar nya evenemang/aktiviteter som stadigt lockar besökare till bygden.

 

 

Venjans Intresseförening

Kontakt

Ordförande Lina Bäck

Skärgårdsvägen 4, 792 93 Venjan

+46 (0)70 616 29 37

info@venjan.se