Handel & service

Handel & service

I Venjan, Venjan socken finns bygdekultur med viktig service såsom en lanthandel som är serviceombud för bland annat apotek och systembolag. En bensinmack, en kiosk och bibliotek. Dessa är också viktiga samlingsplatser för bygemenskapen.