Naturreservat

Naturreservat

Upplev urskogslika skogar nordväst om Venjan med mycket höga naturvärden och med ett överflöd av annars hotade arter tack vare frånvaro av modernt skogsbruk. Här lever björn, lodjur, älg, bäver och utter.

De sex naturreservaten; Gåstjärnskölen, Skärmyren, Nordbläster, Ålderfljot, Hartjärnsberget och Gessi bildades alla 2007 tack vare att små skiften kunde slås ihop i syfte att bevara unika naturskogsmiljöer och arter med orörd skog. På Malungssidan ligger också den fina Lybergsgnupen med sina 657 meter över havet och milsvid utsikt. Marken ägs av staten och förvaltas av länsstyrelsen i Dalarna.

Ta en fridfull dagstur till någon av dem och upplev vildmarken. Kom ihåg att först ta på vad du får och inte får göra i ett naturreservat.

Gåstjärnskölen

Besök länstyrelsens sida om Gåstjärnskölen

Gåstjärnskölen

Skärmyren

Besök länstyrelsens sida om Skärmyren

Skärmyren

Nordbläster

Besök länstyrelsens sida om Nordbläster

Nordbläster

Ålderfljot

Besök länstyrelsens sida om Ålderfljot

Ålderfljot

Hartjärnsberget

Besök länstyrelsens sida om Hartjärnsberget

Hartjärnsberget

Gessi

Besök länstyrelsens sida om Gessi

Gessi

Lybergsgnupen

Besök länstyrelsens sida om Lybergsgnupen

Lybergsgnupen

Var rädd om naturen

Vad du inte får och får göra i ett naturreservat. Läs på innan besöket om respektive naturreservat.

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen – gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: framförande av skoter på markerad skoterled på snötäckt mark.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevandesvampar eller samla in djur.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.