Fiske

IMG_1746

Fiske

I Venjans socken finns många fina och olika sorters fiskevatten. I socknen finns tre fiskevårdsområden; Norra Venjans FVO, Södra Venjans FVO och Venjanssjöns FVO. Där du köper fiskekort kan du få en karta över vattnen i respektive område. För Venjanssjön behövs ingen karta då den syns rätt väl. Skitfiske på er!

Norra Venjans fiskevårdsområde

Fiskeavgifter

Dag – 150 kr
Vecka – 300 kr
Kalenderår – 400 kr
Årskort fiskerättsägare – 100kr

 

 

Fiskekort kan köpas via iFiske, swish eller fysiskt:

 

Köp ditt fiskekort genom iFiske appen för att erhålla ett digitalt fiskekort, se även https://www.ifiske.se/fiske-norra-venjans-fvof.htm

 

Venjan: Tempo +46 (0)250-620 10, Venjans Camping +46 (0)250-623 10 (under juni – augusti), Jonathan Matsson +46 (0)73-848 16 10, Åke Holmberg +46 (0)70-646 23 17, Karin Solén +46 (0)70-281 95 24

 

Betalning via Swish 123 084 6949

 

Området är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten, 80 sjöar eller tjärnar och 30 vattendrag. De är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, inte minst våra 2 större strömmande vatten; Ogströmmen och Vanån. Observera att nedersta delen av Ogströmmen, nedanför Ogsjön, har särskilda regler.

 

Fiskevårdsområdesförening

Fisket förvaltas av en fiskevårdsområdesförening, vilken ansvarar för att förvalta fisket så att fiskbeståndet skyddas och säkras för kommande generationer. Man kan som exempel stänga av ett vatten för en viss tid, bestämma minimimått eller antal fiskar som får tas upp om det behövs för att vårda fiskbeståndet. Fiskevårdsområdet övervakar också fiskerättsägarnas rätt, att andra inte fiskar utan tillstånd. Fiske utan tillstånd är ett brott mot svensk lag.

 

Fiskerättsägare

Fiskerättsägare är den vars fastighet har ett s k jordtal, dvs att fastigheten är eller har varit en jord- eller skogsbruksfastighet. Andra, besökare eller oftast den som innehar en avstyckad tomt, måste köpa ett fiskekort för att få fiska.

Södra Venjans fiskevårdsområde

Fiskeavgifter:

En dag – 50 kr

En vecka – 150 kr

Kalenderår – 250 kr

Årskort fiskerättsägare 50 kr.

För fiske i Siktjärn gäller ett speciellt fiskekort.

Fiskekort kan köpas hos

Kättbo: Zilvoh Holm +46(0)70 320 34 58

Siknäs: Ingemar Persson +46(0)70 297 10 61

Gävunda: Yngve Karlsson +46(0)72 897 95 14

Finnbodarna: Bengt Lisell +46(0)70 572 76 31

Johannisholm: Campingen

Venjanssjöns fiskevårdsområde

Fiskeavgifter:

En dag – 100kr

En dag trolling – 250kr

En vecka – 150kr

En månad – 200kr

Kalenderår – 400kr

Kalenderår – ortsbo – 200kr (krav mantalsskriven i Venjan)

Kalenderår trolling – 850kr

 

 

 

 

Fiskekort kan köpas via iFiske, swish eller fysiskt:

 

Köp ditt fiskekort genom iFiske appen för att erhålla ett digitalt fiskekort, se även https://www.ifiske.se/fiske-venjanssjon.htm

 

Swish: 123 338 49 97

(ej trollingkort via Swish, men går att köpa via iFiske)

 

Venjan: Tempo, Venjans Camping, Åke Holmberg +46(0)70- 646 23 17

Järpesbo: Berit Larsson

Rullbo: Kennet Karlsson +46(0)70 605 24 10

Vika/Vinäs: Erik Eriksson, Mikael Gustafsson

 

Särskilda regler för Venjanssjön:

Avgift vid fisketävling med utsocknes arrangör: 200kr/tillfälle.

Avgift vid trollingtävling med utsocknes arrangör: 100kr/båt

Förhindra smitta:

Båt som sättes i sjön måste vara torr och ren för att förhindra smittspridning. Vid överträdelse av denna regel uttas kontrollavgift enligt lag 2000 kronor.

 Övriga regler…

…för fisket i de olika områdena kan erhållas av fiskekortsförsäljaren, undvik därför Swish vid osäkerhet om vad som gäller.

Fiskeregler, utom Majtjärn, Hålltjärn och Venjansjön

Öring
Får fiskas 16 maj – 31 augusti, för att freda fiskens lektid

  • I Vanån och Ogströmmen gäller minimimåttet 30 cm men ingen antalsgräns
  • I Ogströmmens nedre del får högst 2 fiskar per person och dag behållas.
  • I övriga vatten gäller 25 cm. Där finns bäcköringen som är mindre.

Harr
Får fiskas 16 maj – 31 september med hänsyn till lektiden. Högst 3 fiskar per person och dag får behållas. Minimimått 25 cm, ingen antalsgräns.

I Ogströmmens nedre del gäller måttet minst 25 och högst 30 cm, så kallat fönstermått. Här gäller 16 maj – 31 december och högst 3 fiskar per person och dag får behållas.

Put and take - ädelfiske i Majtjärn och Hålltjärn

Fiskeavgifter för att fiska i Majtjärn eller Hålltjärn
200 kr per person, dag och högst fyra ädelfiskar.

Fiskekort kan köpas hos

Venjan: Tempo +46 (0)250-620 10, Venjans Camping +46 (0)250-623 10 (under juni – augusti), Jonathan Matsson +46 (0)73-848 16 10, Åke Holmberg +46 (0)70-646 23 17,  Karin Solén +46 (0)70- 281 95 24

Betalning via Swish 123 084 6949

 

Alla fiskare måste ha ett särskilt kort och bara ett kort per dag får köpas. Barn som inte fyllt 12 år får fiska utan eget kort om de är i sällskap med någon som har kort. På kortet skall namn och aktuell tjärn skrivas, varje kort gäller bara i en av tjärnarna.

Kortet gäller för en dag, en person (plus ev barn) och ett handredskap. 4 ädelfiskar får tas upp per kort. För barn som fiskar utan eget kort (12-årsgränsen) räknas fångsten in i kortinnehavarens fyra tillåtna.

Du får t ex inte byta tjärn eller turas om att fiska, inte ens med samma spö. Du får inte fortsätta fiska efter att ha fångat fyra ädelfiskar, alltså inte ”fylla på” med ännu ett kort annat än vid särskilda arrangemang t ex ”Påskfisket”.

Put and take - ädelfiske i Siktjärn

Put- & take-fiske

Öring & Röding

 

Fiskeavgifter:

Dygnskort, 3 ädelfiskar – 50 kr

Endast 1 fiskeredskap/kort (båt- och nätfiskeförbud)

 

Fiskekort kan köpas hos

Kättbo: Zilvoh Holm +46(0)70 320 34 58,

Siknäs: Ingemar Persson +46(0)70 297 10 61

Gävunda: Yngve Karlsson +46(0)72 897 95 14

Finnbodarna: Bengt Lisell +46(0)70 572 76 31

Johannisholm: Campingen

Var noga med fiskereglerna

Hör alltid med fiskekortsförsäljaren om vilka särskilda regler som gäller för de olika fiskevårdsområdena och kontrollera alltid vad som gäller för att förhindra smittspridning vid sjösättning av båt. 

Njut sedan dagen och lycka till med fisket!