Kultur

IMG_1503

Kultur

I Venjans socken finns hembygdsföreningar, gammelgårdar, många fäbodar, museum och hantverk att uppleva. Dessutom ett alldeles speciellt ångfartyg. Årliga evenemang anordnas i bygden såsom Sockenvecka, dans i både Venjans och Gävunda folkpark, Venjanskarnevalen, Venjans salonger och julmarknad.

Gammelgårdar

Gammelgården Märnäs

Den så kallade ”kyrkladan” härrör från Venjans första kapell med anor från 1400-talet. Huvudbyggnaden är en typisk venjansgård från 1700-talets mitt och kommer från byn Västbygge. Under midsommar och Sockenveckan anordnas här aktiviteter såsom sång och dans, majstångsresning och ibland folkdräktsparad.

Landbobyns Gammelgård

Gammelgården i Landbobyn drivs av Södra Venjans Hembygdsförening med årlig majstångsresning.

Venjans museum

Venjans museum huserar sedan i juli 2011 i det gamla bönhuset i Venjan. Utställningen visar bondesamhällets jord- och skogsbruk, hantverk, jakt och fiske, men även föremål från förhistorisk tid. Samlingen fanns tidigare i Ordenshuset. Utställningen uppdateras med nya teman med jämna mellanrum.

Fäbodar i Venjans socken

Runt omkring i Venjans socken finns de gamla fäbodarna kvar, i många fall i originalskick. De är alla värda ett besök.

Norrgårdssäls fäbod

I Norrgårdssäls fäbod finner du den gamla ”Liktallen” och en charmerande fäbodmiljö. Har du kaffekorgen med dig finns rastplatsen här.

Tibergets fäbodar

Tibergets fäbodar omgärdas med mystik och sägner. Fäboden hade en gång fast boende befolkning och kanske fanns här också Venjans första kyrkliga byggnad?

Mattsäl

I Mattsäl kan du ännu finna kreatur på grönbete och har du tur finns något av fäbodens sortiment till försäljning.

Kättboåsens fäbodar

Kättboåsens fäbodar tillhör byn Kättbo i Venjans socken och har anor från 1600-talet. Den ligger 2 km väster om Johannisholm. Fäboden är indelad i tre bebyggelseklasar; ”Bolet”, ”Larsheden” samt ”Opp i byn” eller ”Överåsen”. Här fanns som mest ca 30 gårdar och 90 kor. Idag finns ca 15 gårdar kvar med äldre omålade timmerhus blandat med en del nyare.

Lidens fäbod

Å/F Tomten

Ångfartyget Tomten byggt 1862 har en minst sagt händelserik historia och är troligtvis Sveriges (och kanske Nordens och Europas) äldsta propellerdrivna vedeldade ångbåt. Mer information om Å/F Tomten och Föreningen Å/F Tomtens vänner hittar du här

Håll utkik i vårt kalendarium om som händer!