Möte landsbygdsutveckling Venjan-Söromsjöbygden

Möte landsbygdsutveckling Venjan-Söromsjöbygden

Mora kommun bjuder in till forummöte måndag 2 oktober kl. 17-19,30 i Venjans kommunalhus.

Se Ärendebeskrivning sida 1  och sida 2 kring de prioriterade områden för er ort, som kom fram via era enkäter. De förvaltningar som berörs av frågorna är inbjudna för dialog kring områdena:

Skola & barnomsorg

Vård och äldreomsorg

Boende

 

Varmt välkomna!

Carina Sisell

Projektledare Landsbygdsutveckling

Mora kommun