Kalendarium november 2023

Kalendarium november 2023

KALENDARIUM NOVEMBER 2023

1/11 ALLHELGONADAGEN

1/11 Sista ansökningsdag stipendium Södra Venjans Besparingsskog

4/11 ALLA HELGONS DAG

4/11 MINNESGUDSTJÄNST, KL 15-16, Siknäs kyrka

4/11 MINNESGUDSTJÄNST, KL 18-19, Venjans kyrka

8/11Venjansnytts novembernummer kommer

12/11 FARS DAG

14/11 SOPPLUNCH kl 12-13.30

14/11 KYRKIS kl 14-16

15/11 PRO Venjan, premiär för BINGO kl 16 i prästgården – därefter varje onsdag

19/11 ANDAKT, kl 15-16, Venjans kyrka

22/11 Manusstopp Venjansnytt decembernummer – artiklar och annonser

23/11 Vaccinering: Covid, Influensa för dig som är över 65 eller tillhör någon riskgrupp, Mottagningen i Venjan

26/11 Manusstopp Venjansnytt decembernummer – notiser o kungörelser

28/11 SOPPLUNCH kl 12-13.30

28/11 KYRKIS kl 14-16

 

 

 

KALENDARIUM DECEMBER 2023

3/12 GUDSTJÄNST kl 15 Siknäs kyrka

3/12 Jordägarstämma Kättbo Besparingsskog kl 15 Kättbo Bystuga

6/12 Venjansnytts decembernummer kommer

9/12 JULMARKNAD Venjan kl 11-15

9/12 Jordägarstämma Gävunda skifteslag kl 15 Siknäs bygdegård

15/12 PRO Venjan, Venjans jordägare bjuder på julbord för pensionärer kl 18 Restaurang Flottaren Vansbro