Kalendarium MAJ

Kalendarium MAJ

KALENDARIUM MAJ 2023

FÖRSTA MAJ

3/5 Venjansnytts majnummer kommer

7/5 GUDSTJÄNST kl 11 Venjans kyrka

9/5 KYRKIS kl 10-12 Venjans prästgård

9/5 SOPPLUNCH kl 12-13.30 Venjans prästgård

14/5 Sista ansökningsdag för att söka stipendium från Norra Venjans Besparingsskog för VT 2023

18/5 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

18/5 KRISTIHIMMELSFÄRDSOTTA kl 8 Siknäs kyrka

20/5 Vårmarknad i Venjan kl 11-15

21/5 Årsmöte Venjans AIK kl 15 Klubbstugan

23/5 KYRKIS kl 10-12 Venjans prästgård

23/5 SOPPLUNCH kl 12-13.30 Venjans prästgård

26/5 Venjans historia sitter i väggarna Föredrag av Näs Olle Tranberg kl 18.30 Venjans kommunalhus

27/5 Årsmöte Kättbo Viltvårdsområde kl 16 Kättbo Bystuga

28/5 PINGSTDAGEN/MORS DAG

28/5 MÄSSA kl 11 Venjans kyrka

28/5 Årsmöte Norra Venjans Jaktskytteklubb kl 18 Kommunalhuset i Venjan

31/5 Manusstopp Venjansnytt juninummer – artiklar och annonser

 

KALENDARIUM JUNI 2023

4/6 Manusstopp Venjansnytt juninummer – notiser o kungörelser

4/6 Jordägarstämma Kättbo Besparingsskog kl 15 Kättbo Bystuga

4/6 Sammanträde Kättbo Utskogs Samfällighetsförening kl 17 Kättbo Bystuga

6/6 NATIONALDAGEN

6/6 NATIONALDAGSFIRANDE kl 11 Siknäs kyrka

11/6 FRILUFTSGUDSTJÄNST kl 15 Gammelgården Venjan

11/6 Årsmöte Västbygge Jaktlag kl 16 Slakthuset

14/6 Venjansnytts juninummer kommer