ENKÄT 1 Landsbygdsutveckling Mora kommun. Venjan och Söromsjöbygden

ENKÄT 1 Landsbygdsutveckling Mora kommun. Venjan och Söromsjöbygden

Skanna QR-kod för att komma till enkäten i mobil eller surfplatta:

 

Klicka på denna länk för att komma direkt till enkäten: https://forms.office.com/r/67R5ej38H7

 

Här kan du läsa enkäten i sin helhet:

Enkät 1  

Frågeställningar till landsbygdsutvecklingsforum 

Målet med Mora kommuns Landsbygdsprogram är att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden i Mora kommun som byarna i Söromsjöbygden och i Venjan. För att kommunen ska kunna uppnå det målet behöver de veta vad är viktigt för oss som bor här – Hur kan kommunen arbeta för att främja företagande, tillväxt och sysselsättning såväl som likvärdig kommunal service? 

Därför bjuder Mora kommun in till mötesforumet ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd” där vi kan lyfta vad vi tycker fungerar bra, vad som saknas, vad som kan bli bättre etc. för oss som bor här, detta mötesforum kommer att återkomma årligen för att följa utvecklingen i byarna.  

 

Utdrag ur Mora kommuns Landsbygdsutvecklingsprogram –  

”Förutsättningarna för att bo och verka på landsbygd jämfört med tätort skiljer sig åt. Det är också olika förutsättningar mellan olika platser på landsbygden. På samma sätt är det olika förutsättningar att ge offentlig och kommersiell service mellan olika platser. Landsbygdsprogrammets syfte är att trots olika förutsättningar ge kommunens medborgare likvärdiga möjligheter och att bidra till Moras attraktionskraft. ” 

 

Denna enkät är den första av två –  

Syftet med enkät 1 är att samla in frågeställningar, förslag och vilka serviceområden som vi som bor i Venjan och Söromsjöbygden tycker är viktiga.  

Syftet med enkät 2 är att göra en prioriteringsordning baserad på svaren från enkät 1, det vill säga –  vad majoriteten tycker är viktigast för kommunen att prioritera. Den listan kommer att vara grunden för mötesforum ”Lokal samverkan i Mora kommun för service på landsbygd”. 

 Fråga 1  

 Är du permanent- eller fritidsboende?  

(Till fritidsboende räknas även du som t.ex bor hos dina släktingar vid besök i Venjans socken) 

  • Permanentboende i Venjan 
  • Fritidsboende i Venjan 
  • Permanentboende i Söromsjöbygden 
  • Fritidsboende i Söromsjöbygden 

 Fråga 2  

 Vilken service vill du att Mora kommun ska förbättra eller förändra i Venjans socken?  

Fråga 3   

Är det någon service som Mora kommun kan erbjuda i Venjans socken som inte finns idag?  

Fråga 4  

Är det någon service Mora kommun erbjuder idag som är onödig?   

Fråga 5   

Vilken service tycker du idag fungerar bra som den är?  

Fråga 6   

Du som är permanentboende. Vilken kommunal service/tjänst är avgörande för att du ska bo kvar i Venjans socken?    

Fråga 7  

 Du som är fritidsboende. Finns det något Mora kommun kan göra som skulle kunna få dig att flytta hit permanent och i sådana fall vad?  

Fråga 8  

Övrigt (Något vi missat eller något annat du vill ta upp?)