Angeltävling på Venjanssjön  –  Långfredagen 7 april 2023

Angeltävling på Venjanssjön  –  Långfredagen 7 april 2023

Angeltävling på Venjanssjön   Långfredagen 7 april 2023 1f423.png

 Plats: Nötholmen Venjanssjön

Tid: Utgång 06.30. Tävlingen börjar 07.00

Ni ska vara tillbaka vid startplatsen 12.00 för att få väga in. 2696.png

10 angeldon / lag

Anmälningsavgift: 200:-

Endast ”vanlig” angelkrok tillåten.

Spark & motorborren tillåten.

OBSERVERA: Den utrustning som skall användas vid tävlingen skall medtagas vid anmälan, ej tillåtet att placera ut utrustning eller ”reservera” platser innan start. Detta för att det skall vara lika för alla. Vi uppmanar alla att använda betesfisk från samma vattendrag för undvika föra in smitta till sjön. Uppdatering kommer om möjlighet att köpa ”Venjansmört” på plats är möjlig! Den som inte följer reglerna diskvalificeras. 261d_1f3fb.png

Anmälan på plats. Kontanter eller swish 1233380607

Penningpriser.

 

För info:

Andreas Holen 073-694 37 27

Brus Mas 070-386 30 08

Välkomna önskar Venjans AIK