Turista i Venjan

Att turista i Venjan är en upplevelse utöver det vanliga för dig som söker det lugna och genuina. Här finns hisnande vildmarker, spännande, omväxlande och artrika fiskevatten, böljande kanotleder, historiska vandringsleder och medeltida fäbodmarker. Venjan är kanske det unika smultronstället du har letat efter. Välkommen till Venjansbygden!!

Att göra

Fiska – Venjan – platsen för ditt fiskeäventyr

Norra Venjans fiskevårdsområde
Området är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten, 80 sjöar eller tjärnar och 30 vattendrag. De är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, inte minst våra 2 större strömmande vatten; Ogströmmen och Vanån. Observera att nedersta delen av Ogströmmen, nedanför Ogsjön, har särskilda regler.

Fisket förvaltas av en fiskevårdsområdesförening, vilken ansvarar för att förvalta fisket så att fiskbeståndet skyddas och säkras för kommande generationer. Man kan som exempel stänga av ett vatten för en viss tid, bestämma minimimått eller antal fiskar som får tas upp om det behövs för att vårda fiskbeståndet.

Fiskevårdsområdet övervakar också fiskerättsägarnas rätt, att andra inte fiskar utan tillstånd. Fiske utan tillstånd är ett brott mot svensk lag.

Fiskerättsägare är den vars fastighet har ett s k jordtal, dvs att fastigheten är eller har varit en jord- eller skogsbruksfastighet. Andra, besökare eller oftast den som innehar en avstyckad tomt, måste köpa ett fiskekort för att få fiska.

Fiskekort i alla vatten utom Majtjärn, Hålltjärn och Venjansjön

Ett kort gäller för en namngiven person och den tidsperiod som framgår av kortet. Kort utan namn är ogiltiga. De kan inte överlåtas, ett årskort kan t ex inte användas av olika under olika delar av året. Barn behöver inte fiskekort innan de fyllt 16 år.

Endast ett handredskap får användas per kort.

Avgifter (utom Majtjärn och Hålltjärn)

Dag – 50 kr
Vecka – 100 kr
Månad – 150 kr
År – 350 kr
 
Fiskeregler, utom Majtjärn, Hålltjärn och Venjansjön

Öring
Får fiskas 16 maj – 31 augusti, för att freda fiskens lektid
I Vanån och Ogströmmen gäller minimimåttet 30 cm men ingen antalsgräns
I Ogströmmens nedre del får högst 2 fiskar per person och dag behållas.
I övriga vatten gäller 25 cm. Där finns bäcköringen som är mindre.

Harr
Får fiskas 16 maj – 31 september med hänsyn tilllektiden
Minimimått 25 cm, ingen antalsgräns.
I Ogströmmens nedre del gäller måttet minst 25 och högst 30 cm, sk fönstermått.
Här gäller 16 maj – 31 december och högst 3 fiskar per person och dag får behållas.

Put & Take-fiske i Majtjärn och Hålltjärn
Alla fiskare måste ha ett särskilt kort och bara ett kort per dag får köpas. Barn som inte fyllt 12 år får fiska utan eget kort om de är i sällskap med någon som har kort. På kortet skall namn och aktuell tjärn skrivas, varje kort gäller bara i en av tjärnarna.

Kortet gäller för en dag, en person (plus ev barn) och ett handredskap. 4 ädelfiskar får tas upp per kort. För barn som fiskar utan eget kort (12-årsgränsen) räknas fångsten in i kortinnehavarens fyra  tillåtna.

Man kan t ex inte byta tjärn eller turas om att fiska, inte ens med samma spö. Man får inte fortsätta fiska efter att ha fångat fyra ädelfiskar, man får alltså inte ”fylla på” med ännu ett kort annat än vid särskilda arrangemang. (Påskfisket, tänker jag på)

Avgift för att fiska i Majtjärn eller Hålltjärn
100 kr per person, dag och högst fyra ädelfiskar.

Vill ni ha er egen fiskeguide för att maximera fiskeupplevelsen? Surfa in på Fiskeguide Andreas Kratz för mer information.

Fiskekort kan köpas hos

Tempo i Venjan

Åke Holmberg               070-646 23 17

Rudolf Eriksson            0250-620 50

Karin Solén                0250-624 46

Jonathan Matsson           073-848 16 10

Venjans Camping            1 juni- 31 aug

Via Swish                  123 084 6949

För senaste nytt inom fisket i norra Venjan rekommenderar vi att du går med i Facebook gruppen härnedan.

facebook_27 Följ oss på facebook

Bada

Badar gör du bäst vid Märnäsbadet nästgårds med Venjans camping. Där finns det bryggor och en enkel sandstrand och du har nära till campingens kiosk där glassen hägrar. Vill du uppleva något alldeles extra packar du fikakorgen och tar dig ut i Venjanssjön till Sandön med kanot eller båt. Det var en gång ett glasbruk, nu ett historiskt kulturminne men också en fantastisk ö av vita sandstränder. Sanden användes i glastillverkningen.

20130630_165921

Vandra

Vandringslederna i Venjan är flera, och många är ordentligt utmärkta. För den vandringssugne finns kartor till försäljning och valfriheten stor.

Cykelleder

Här kan du cykla i Venjan

Vasaloppsrundan tur & retur

Höjd: Minimihöjd 281 m, maxhöjd 494 m, total stigning 484 m.
Längd: 44,5 km.
Svårighet: Medelsvårt, tuff stigning efter Tiberget.
Underlag: Grus, asfalt och stig.

Rundan startar vid Tempo. Cykla Tennängsvägen i riktning mot Tennäng till skidstadion, kör in på elljusspåret och fortsätt tills du cyklat ca 3,0 km. Där tar du vänster in på en smal skogsstig som du följer tills du når Tennängsvägen igen. Följ vägen några 100 m, ta därefter höger in mot Hålltjärn. Följ grusvägen i ca 500 m och ta sedan vänster in på en skogsstig. Du har nu cyklat 5,0 km. Efter ytterligare 1,0 km är du åter på Tennängsvägen. Fortsätt till höger, när du stöter på Grindsjön tar du till höger in på grusvägen mot Älvdalen. Du cyklar nu 2,0 km innan du svänger skarpt vänster in på en mindre skogsväg som leder dig till Tibergets fäbodvall. I korsningen har du cyklat totalt ca 9,0 km.

När du svängt av börjar klättringen som går från ca 300 m till 500 m på en sträcka av 6,0 km. När du har cyklat totalt 15,0 km har du nått rundans högsta punkt och är snart i Spjutsäl. Hoppas du inte missar tomtarna i din iver att klättra till toppen!

Nu har du en härlig återhämtningssträcka innan du når Vasaloppsvägen, där du har cyklat ca 20,0 km. Ta höger och snart passerar du den anrika Risbergskontrollen. Fortsätt tills du når ca 24,0 km, och ta höger in på grusvägen som går till Venjan. Vägen snirklarsig genom skogslandskapet med sjöar och åar och det är mycket lättcyklat – du har utförsbacke i nästan 11,5 km.

Efter 35,5 km tar du vänster in på Dåsenvägen och följer grusvägen i ca 4,0 km. Ta sen höger in på en fin skogsväg (Krångdalsrundan har samma avslutning). Nu har ducyklat ca 39,2 km. Följ skogsvägen tills du når Stutt, därefter kommer du till Tennängsvägen där tar du höger och målet hägrar om några km.

Krångdalsrundan

Höjd: Minhöjd 276 m, maxhöjd 415 m, total stigning 327 m.
Längd: 37,0 km
Svårighet: Medelsvårt
Underlag: Grus och skogsvägar och lite asfalt.

Rundan startar vid Tempo. Ta vänster in på Moravägen mot Mora, cykla förbi Majtjärn och ta vänster efter 4,0 km där Majtjärn slutar. Du cyklar in på en härlig skogsstig – fortsätt tills du når Studentvägen där du tar höger. Följ Studentvägen tills du når ca 7,0 km. Då tar du vänster in på en mindre grusväg – som du märker så går det uppåt. Efter 9,0 km når du en platå och har ca 3,0 km lite lugnare cykling bland fina småsjöar. Du stöter sen på några motlut innan det vänder, efter 15,0 km, där det är en skarp vänstersväng ner mot Krångdalens vackra fäbovall.
Efter några km passerar du Myckelsjön. Nu har du ca 11,0 km i mer eller mindre lätt cykling eller utförsåkning, tills du når bebyggelsen i Knås. Där gör du en skarp högersväng in på Fågelbacksvägen. Nu har du cyklat 26,0 km.
Nu far du 2,0 km på asfaltvägar inne i Knås och Stutt, tar sen höger in på Dåsenvägen och följer den tills du cyklat 31,5 km. Ta vänster in på en fin skogsväg som går genom skogslandskapet. Du når åter Stutt efter 35,0 km, ta dig ut på Tennängsvägen och trampa i mål.

Venjanssjön runt

Höjd: Minhöjd 210 m, maxhöjd 294 m, total stigning 334 m.
Längd: 50,0 km.
Svårighet: Lätt.
Underlag: Grus, asfalt och skogsväg.

Rundan startar vid Tempo. Cykla över kyrkbron och ta vänster direkt efter kyrkan, fortsätt runt Karltjärn på Juntlandsvägen tills du möter Ogviksvägen. Där tar du vänster. Nu har du en enkel och skön cykling och efter 9,0 km håller du höger – här får du några höjdmeter att ta. Nästa korsning är efter 11,7 km, där du viker av till vänster. Du når sjön Stor-Häsjen efter 13,0 km och efter ytterligare 2,0 km passerar du Ogströmmen.
  Nu har du en enkel cykling framför dig – enbart några mindre uppförsbackar. Efter 21,0 km når du Venjanssjön. När sjön slutar vid ca 24,5 km svänger du vänster och cyklar genom Johannisholms camping. När du når E45/Inlandsvägen har du cyklat 25,0 km. Ta vänster och fortsätt på E45 ca 3,0 km, ta vänster mot Venjan, cykla ca 1,2 km och sväng vänster in på ”gamla Venjansvägen”.
Nu cyklar du på en fin skogsväg, och tar gärna 70 höjdmeter på en sträcka om 3,0 km. Sen rullar du ner till Rullbo Fäbodvall där du svänger vänster in på Venjansvägen. Du har nu cyklat ca 34,3 km.
Fortsätt ca 3,0 km. Precis när du passerat Klövmestjärnen tar du höger in på Gamla Venjansvägen igen. Nu kan du följa skogsvägen i ca 7,5 km och ha en skön tur i storskogen. När du möter Studentvägen cykla ca 100 m och ta höger upp på Gamla Venjansvägen. Nu är du uppe i ca 45,0 km. Efter 2,0 km ska du ta en skarp högersväng in på skogsvägen, fortsätta ytterligare 2,0 km över åkrar och ängar. När du nått Knås- och Åsbergsvägen tar du vänster och fortsätter sista kilometern mot målet.

Åsenrundan

Höjd: Minhöjd 281 m, maxhöjd 462m, total stigning 294 m.
Längd: 28,5 km.
Svårighet: Medelsvårt.
Underlag: Grus.
Rundan startar vid Tempo. Cykla över kyrkbron och ta vänster precis efter kyrkan, fortsätt runt Karltjärn på Juntlandsvägen tills du möter Ogviksvägen. Där tar du vänster. Nu har du en enkel och skön cykling och efter 9,0 km håller du höger – här börjar du plocka några höjdmeter. Nästa korsning är efter 11,7 km, där du viker av till höger. Nu kommer ett parti som ger dig rejäl puls. Du når efter 18,0 km rundans högsta punkt, 462,0 m – med en härlig utsikt över Venjanssjön!
Nu är det i princip 10,0 km utförsbacke ner till Venjan, tänk på att det kan vara löst grus i kanterna. Efter 19,0 km är det en skarp högersväng ner mot Åsens fäbodvall. Efter 26,0 km når du Limavägen där du tar höger i korsningen. Nu har du några km kvar till målet.

Sevärdheter

Fäbodar

Runt omkring i Venjan finns de gamla fäbodarna kvar, i många fall i originalskick.  De flesta ligger omkring en mil från socknen och de är alla värda ett besök. I Norrgårdssäls fäbod finner du den gamla Liktallen och en charmerande fäbodmiljö. Har du kaffekorgen med dig finns rastplatsen här. Tibergets fäbodar omgärdas med mystik och sägner. Fäboden hade en gång fast boende befolkning och kanske fanns här också Venjans första kyrkliga byggnad? I Mattsäl kan du ännu finna kreatur på grönbete och har du tur finns något av fäbodens sortiment till försäljning.

Venjan 125

Naturreservat

Under 2010 invigdes sex nya naturreservat. Ta en fridfull dagstur till någon av dem och upplev vildmarken!
Naturreservaten är Gåstjärnskölen, Skärmyren, Nordbläster, Ålderfljot, Hartjärnsberget och Gessi.
Lybergsgnupen är också ett intressant mål om man gillar att vandra. Vid vackert väder kan man se miltals av dalarna.
Lybergsgnupen sträcker sig till en mäktig höjd av 657 meter över havet.
Tänk bara på att det finns restriktioner om vad man inte får göra på ett naturreservat. Ta del av den informationen på någon av länkarna ovan innan ni gör ett besök.

Å/F Tomten

Tomten är ett ångfartyg i Venjan. Mer information om Å/F Tomten finner ni här: https://www.ss-tomten.se/

Ställen att besöka

Zornmuséet

Anders Zorn, född 18 februari 1860 i Mora i Dalarna, död 22 augusti 1920 i Mora, var en svensk konstnär. Han betraktas som en av de främsta svenska konstnärerna och blev även uppskattad internationellt. Detta gäller inte minst i USA, där han anlitades som porträttmålare av presidenter, företagsledare och folk i societeten. Zorn är också berömd för sina nakenmålningar och livfulla skildringar av vatten.
Besök Zormmuseet och Zorngården i Mora, endast 5 mil från Venjan. Mera information om öppettider och andra detaljer kan ni finna på Zornmuseets hemsida.

Vasaloppet

Vasaloppet är ett långlopp på skidor och en av världens längsta längdåkningstävlingar. Sträckan är 90 kilometer och går från Sälen till Mora.

Loppet genomförs årligen, med premiär 1922, och numera alltid första söndagen i mars. Vasaloppets motto är I fäders spår för framtids segrar och står skrivet på en banderoll över mållinjen i Mora. Nils Karlsson ”Mora-Nisse” är den som vunnit flest Vasalopp genom tiderna, nio stycken till antal.
Venjan är som utgångspunkt utmärkt att övernatta i, eftersom Venjan ligger mitt mellan Mora och Sälen.
Om ni vill köra Öppet spår, Tjejvasan, eller det nio mil långa loppet själv, så ladda upp, övernatta och återhämta dig i Venjan.

????????????????????????????????????

Äta

Äta

Venjan ligger avsides med ändå centralt. Inga stora genomfartsleder korsar bygden men på trivsamma mindre vägar tar du dig snabbt till Sälenområdet, Mora, Malung, Älvdalen eller Vansbro. Alla större orter i norra Dalarna ligger med Venjan som ett nav i mitten vilket gör att du som turist har lätt att finna utflyktsmål inom ett stort geografiskt område om du väljer Venjan som din centralort.
Här på vår hemsida hittar du allt vad vårt smörgåsbord kan erbjuda. Du kan boka boende och aktiviteter i bygden genom att använda våra direktlänkar. Genom att boka något av våra paket får du mer utrymme att njuta av din ledighet i Venjansbygden och vi lovar dig ett varmt välkomnande.

Har du frågor eller funderingar vänder du dig till Venjans Camping eller tar en titt på de alternativ till boende som finns  under uthyres alternativt skickar en fråga till oss på den mailadress som anges under rubriken ”Kontakta oss”.
Kom ihåg – ditt besök i Venjan skapar förutsättningar för vår bygd att leva vidare, vår skola och affär att överleva och vår framtid.

Venjan är den allra minsta av Dalarnas gamla socknar, och idag bor det omkring 650 personer i bygden varav 400 av dessa finns i Knås, Stutt och Västbygge som ligger runt kyrkan och den glittrande Vanån som stilla rinner genom byn. Övriga bor i byarna söder om Venjanssjön, i Söromsjöbygden.
Här lever man ännu i stor omfattning på näringar som funnits i generationer. Skogen har en mycket stor betydelse för bygden, i Venjanssjön fiskas den unika venjanssiken och på myrarna runt om bygden plockas årligen många hinkar av ”skogens guld”, hjortronen, som är något av bygdens adelsmärke.