Venjansnytt

Kontakta VenjansNytt

VenjansNytt

Skärgårdsvägen 4

792 93 Venjan

Mobil: 072 244 11 31

Måndag-Fredag 9-17

Epost till VenjansNytt

venjansnytt@venjan.se

Vill du annonsera i VenjansNytt?

För priser och villkor vänligen kontakta

Anders Börgö

Måndag-Fredag 9-17

Tel:  072 244 11 31

E-mail: venjansnytt@venjan.se

VenjansNytt – Venjans socken egna tidning

Runt 1979 skapades VenjansNytt som ett informationsblad för socknens invånare och besökare. Mycket har hänt sedan dess och framtiden  har ibland varit lite osäker men vi ska glädja oss åt att ännu idag kunna läsa VenjansNytt. Tidningens syfte är att förmedla aktuella händelser från socknen men det finns också plats för  tillbakablickar då socknen har en lång historia bakom sig som vi måste dela vidare till den yngre generationen. VenjansNytt ska också fungera som referens på vilka serviceutbud det finns i bygden genom de annonsörer som väljer att annonsera sina företag/tjänster hos oss.

På många sätt visar VenjansNytt att ”det är i Venjan det händer”.

Distributionen görs till alla fastboende i vår socken som består av 12 byar. Du som ej bor i vår socken är välkommen att ta ut en prenumeration och här erbjuder vi två alternativ:

Papperstidning – skickas med ordinarie post på utgivningsdagen. Tidningen trycks i svart/vitt. Kostnad för denna prenumeration är 300 kr/kalenderår. Priset gäller för 11 nummer (juli månad utgår). För kortare prenumerations perioder och prenumeration till utlandet – vänligen kontakta oss för pris.

Digital tidning – skickas via e-mail på utgivningsdagen. Tidningen kan lätt läsas på dator, läsplatta eller mobil och bilderna samt diverse annonser kommer i färg! Även den digitala tidningen ges ut i 11 nummer (juli utgår). Kostnad för denna prenumeration är 110 kr/år.
För andra perioder ber vi er kontakta oss så vi kan ge ett pris.

Betalning för prenumeration av papperstidningen alt digitala tidningen görs till BG 5581-0378 (Handelsbanken) tillhörande Venjans Intresseförening.

Lösnummer – kan köpas hos Tempo för 20 kr/st

Hemsidan – VenjansNytt kan också läsas på Intressföreningens hemsida www.venjan.se men då 5-6 veckor efter utgivningdatumet. Du behöver programmet Adobe Reader för att kunna läsa tidningen på denna sida.

Varför prenumerera på VenjansNytt?  Jo, du håller dig informerad om vad som händer i socknen men du hjälper också till med att stärka bygdens namn och föra våra nyheter, evenemang/aktiviteter vidare på den ort du bor samt bland släkt och vänner. Du blir helt enkelt en Venjans ambassadör på din ort!

Glöm inte att VenjansNytt också är en trevlig present så vill du ge bort en prenumeration som julklapp, födelsedagspresent eller av annan anledning kontakta oss så får du vidare information