Kontakt

Kontakta oss:

Venjans Intresseförening
Skärgårdsvägen 4
79293 Venjan

Telefon: 070-616 29 37 Lina Nilsson, Ordförande

Epost till styrelsen för intresseföreningen: info@venjan.se

Bli medlem

Stöd Venjans Intresseförening medelst att bli medlem. Medlemsavgiften är 50 kr/person/år. Eller 100 kr/familj/år. Sätt in pengar på BG: 5581-0378 (Handelsbanken). Ange ert För- och Efternamn, och adress-uppgifter som avsändaradress.

Betalningsmottagare: Venjans Intresseförening.

Obs – medlemsskapet inkluderar ej utskick av VenjansNytt. För prenumeration se fliken ”VenjansNytt”

GDPR

Venjans Intresseförening

Vad är Venjans Intresseförening?
Venjans Intresseförening är en ideell förening som verkar för Venjans socken.

Vad gör egentligen Venjans Intresseförening?
Ja, vad kan man fråga sig. Vi är de som många gånger gör det där som inte alltid syns, och vi arbetar alltid för Venjans bästa! Vi gör även det där som många tar för givet som t ex se till att fastboende i Venjans socken samt prenumeranter får ett färskt ex av VenjansNytt
varje månad, vi planerar och samordnar Sockenveckan och Sockensommarbroschyr.

Och det här:
* Driver ”Flytta till Venjan-gruppen”
* Arbetar med facebooksidorna för Flytta till Venjan
* Samordnar program för Venjansdagen och Sockenveckan (ALLTID vecka 28)
* Driver Venjans hemsida
* Driver facebooksidan för Venjans Intresseförening med aktuell information och glesbygdsnyheter.
* Driver frågor mot Mora kommun och politiker ex fiberfrågan
* Driver Leaderprojekt

Som sagt, även ”små” saker som inte alltid syns finns på vårt bord.
Exempelvis att sätta upp skyltar vid våra infarter, se till att restaurangtältet återkommer och att bajamajor är på plats, anordna släktträffar för att få folk till byn under Sockenveckan mm.

Vad betyder DITT medlemsskap?
Vi tror och hoppas du håller med om att Venjans Intresseförening har en viktig funktion i Venjanssocken! Vi är beroende av medlemsavgifter för att kunna driva föreningen, men kanske än viktigare är den tyngd DITT medlemskap ger oss. Ju fler medlemmar ju större tyngd får vi i viktiga ärenden/diskussioner med ex myndigheter och kommun. Vår ambition är att representera bygden i sin helhet oavsett vad var och en brinner för, om det så är fiskefrågor, fäbodliv, bussförbindelser eller fiberkabel. Kort och gott, vi för fram VENJAN!