Detta händer i februari 2022

Detta händer i februari 2022

Månadskalender februari

 

6/2 Gudstjänst kl 11 Siknäs kyrka

10/2 Release boken om Å/F Tomten kl 18 Kulturhuset i Mora

14/2 Årsmöte Södra Venjans fiskevårdsområde kl 17 Kättbo bystuga

18/2 Manusstopp Venjansnytt marsnumret

20/2 Gudstjänst kl 11 Venjans kyrka

 

(med reservation för ändringar p.g.a pandemin)