Vem är? Vad gör Flytta till Venjan gruppen?

Under Venjans Intresseförenings hatt finns det sedan 2012 en ”Flytta till Venjan-grupp” som har till syfte att få fler fastboende i vår lilla by, en ödesfråga för vår sockens framtid. Bakgrunden är ganska självklar och densamma som en stor del av den svenska...