Framtidsutveckling

Landsbygdsutveckling Venjan
– En Venjansbygd som blomstrar 2016

  

Venjans Intresseförening har under hösten 2013 och större delen av 2014 drivit ett Leader projekt som vi kallat t Landsbygdsprojektet för Venjan. Projektet avslutades i November 2014 med många positiva resultat.

Vi fortsätter att jobba med att få en ”Venjansbygd som blomstrar 2016” men klart slutar vi inte efter 2016 utan vår ambition är att stadigt arbeta för Venjans sockens bästa!

Vad är vår vision?

I korta ord är det att se en Venjansbygd som blomstrar! Men också att öka befolkningen och fast boendet här i bygden. Öka andelen barn till förskolan och skolan men även mera företagande och generellt fler fast boende som använder all den samhällsservice vi har i vår socken. Alltså att utveckla den lokala samhällsservicen, inte avveckla!

Vi vill se tomma hus återigen fyllas med liv! Alla mår bra av en levande landsbygd!

Hur skall vi nå vår vision?

  • genom att vara goda ambassadörer för vår by.
  • visa öppet vår stolthet över att bo i denna fina socken.
  • genom att marknadsföra Venjan på en mängd olika sätt.
  • genom målmedvetet utvecklingsarbete av samhällsservicen.
  • genom personlig kontakt med människor intresserade av att flytta till Venjan
  • skapa mer engagemang bland ideella krafter som aktivt driver tradiotionella men även skapar nya evenemang/aktiviteter som stadigt lockar besökare till bygden.

 Önskar du komma i kontakt med Venjans Intresseförening?

Post: Skärgårdsv. 4, 792 93 Venjan
Telefon:  070-616 29 37 – Ordförande Lina Nilsson
E-mail: info@venjan.se