Föreningar

Här har vi en samlad förteckning över registrerade föreningar, klubbar och områdesorganisationer i Venjan.

Hjälp oss att hålla listan uppdaterad. Ser ni en felaktighet, att någon verksamhet bör vara med eller inte, kanske något är inaktuellt, var vänlig skicka oss en epost till info@venjan.se.

Förening/Klubb Kontaktperson Kontaktinformation
Venjans Intresseförening Lina Nilsson – Ordförande

Förfrågningar till Venjans Intresseförening

Kassör – Chatrin Nordin

lina@venjan.se alt. 070-6162937

info@venjan.se

070-585 33 18

 

Flytta till Venjan gruppen

Stina

AnnLis

Susanne

flyttatill@venjan.se

070 – 996 90 24

070 – 241 08 14

073- 590 47 76

Sockensommar gruppen – sammankallande  AnnLis Wigg 070-241 08 14 alt.

sockensommar@venjan.se

Julmarknadsgruppen – sammankallande Mona Eriksson 070-438 69 50 alt.

mona_karlsson17@hotmail.com

Byggnadsföreningen Frid Upa Valter Mattsson 070-277 19 21
Fiskeklubben Venjansfirren Back Gunnar Mattsson 0250-622 68
Norrgårdssäls fäbodar Björn Backlund – Ordförande 076-770 94 10

norrgardssal@gmail.com

IOGT-NTO 1377 Valter Mattsson 070-277 19 21
Kräggtjärns vägförening Endast via hemsida Kraggtjarn.se
Norra Venjans FVOF Mats Nylander 0250-621 19
Norra Venjans hembygdsförening Gudrun Kneckt – Ordförande 070-257 14 07

venjanshembygd@gmail.com

Norra Venjans jaktskytteklubb Jonas Jonsson 070-380 47 01
Norra Venjans skytteförening Sven Erik Halvarsson 070-340 98 99
Venjan PRO Sune Lärka   070-511 06 65
Venjans AIK Björn Holmberg – Ordförande 070-678 31 22

info@vaik.se

Venjans motorklubb Rasmus  Andersson 070-373 89 69
Venjanssjön FVOF Mikael Andersson 070-539 42 97
Venjansslöjd Gudrun Lindgren – Ordförande 0250-622 30
Venjans sågverksförening upa Mats-Erik Mattsson 0250 – 622 95
Venjans ungdomsskytteförening (bowling) Göran Solén 070-559 43 51
Venjans viltvårdsområde Jonas Jonsson 070-380 47 01
Å/F Tomtens vänner Göran Solén 070-559 43 51
För föreningar i södra Venjan besök www.soromsjobygden.se