Befolkningen i Venjan är i stort sett oförändrad 2017, visar ny statistik. Befolkningen har minskat med 1 person jämfört med året innan. Sammantaget är vi i dag totalt 558 personer som bor i Venjans Socken.
I Norra Venjan har befolkningen minskat med 10 personer, samtidigt har Södra Venjan ökat sin befolkning med 9 personer. I dag är 351 personer boende i norra delen av socknen, i den söra är antalet totalt 207.
Under året har i socknen 11 personer avlidit och 1 barn har fötts (i Kättbo). 35 personer har flyttat in, samtidigt som 26 flyttat ut.

Här följer siffrorna by för by:
NORRA VENJAN TOTALT: 351 personer. Befolkningen har minskat med 10 personer.
Födda/döda: 7 har avlidit, 0 har fötts, ( –7).
In/utflytt: 10 har flyttat in, 13 flyttat (–3).

Venjan kyrkby: 337 personer. Befolkningen har minskat med 9 personer.
Födda/döda: 7 har avlidit, 0 har fötts, (–7).
In/utflytt: 9 personer har flyttat in,11 personer har flyttat ut, (–2).

N:a Venjans glesbygd: 14 personer. Befolkningen har minskat med 1 person.
Födda/döda: Inga födda, inga döda
In/utflyttning: 1 har flyttat in, 2 ut, (–1).

SÖDRA VENJAN TOTALT: 207 personer. Befolkning har ökat med 9 personer.
Födda/döda: 4 har avlidit, 1 har fötts,(– 3).
In/utflytt: 25 har flyttat in, 13 ut , (+ 12).

Kättbo: 80 personer. Befolkning har ökat med 4 personer.
Födda/döda: 1 har avlidit, 1 har fötts. (0)
In/utflyttning: 13 har flyttat in, 9 ut. (+4)

Gävunda /Landbobyn: 71 personer. Befolkning är oförändrad.
Födda/döda: 1 har avlidit, 0 har fötts. (–1)
In/utflyttning: 3 har flyttat in, 2 ut. (+1)

Finngruvan: 10 personer. Befolkning är oförändrad.
Födda/döda: Inga födda, inga döda
In/utflyttning: 1 har flyttat in, 1 ut. (0)

Brintbodarna: 22 personer. Befolkning har ökat med 4 personer.
Födda/döda: 2 har avlidit, 0 fötts. (–2)
In/utflyttning: 7 har flyttat in, 1 ut = (+6)

S:a Venjans glesbygd: 24 personer. Befolkning har ökat med 1 person.
Födda/döda: Inga födda, inga döda
In/utflyttning: 1 har flyttat in, ingen ut. (+1)

Siffrorna har tagits fram av Mora kommun.
Källa: Sokigos Kid-databas.