Under hösten 2018 fram till årsskiftet kommer Venjans socken att delta i ett så kallat LEA-projekt för en livskraftigare landsbygd

Förkortningen LEA står för lokalekonomisk analys. Denna analys blir sedan till en grund för att se utvecklingspotentialen i Venjans socken. Mora kommun stöttar och finansierar detta projekt. Kom gärna på informationsmötet den 3 maj kl 19.00 i Venjans kommunalhus så berättar vi mer om möjligheterna. Vi bjuder på fika.
Varmt välkomna hälsar:
Venjans Intresseförening, Maria Stenis, Coompanion, Stefan Sjöberg, Mora kommun.

DETTA ÄR LEA-PROJEkTET. Hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna spenderas i bygden och hur stor del läcker ut? En lokalekonomisk analys kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Den kan visa på vad medvetna val av lokalbefolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet kan sedan vara  grunden för riktningen och insatser för den framtida utvecklingen av bygden. Målgruppen för en LEA är ortsbor, familjer som vill flytta till bygden, företagare, kommunala organ, politiker, ideella föreningar, hela lokalsamhället.