Vid Venjans Intresseföreningens årsmöte i söndags behandlades ett eventuellt samgående med Söromsjöbygdens framtidsgrupp. Mötet ställde sig i princip positiv till ett samgående, men vill först få mer information.

Som det tidigare skrivits om i VenjansNytt så har Intresseföreningen fått en förfrågan om ett samgående då gruppen söder om sjön detta år inte har fått ihop någon styrelse och alternativet var att lägga ner eller gå samman med norra Venjan, vilket vid deras senaste årsmöte föreslogs.
Venjans Intresseförenings medlemmar vill gärna veta mer om hur tankegångarna går i Södra delen och hoppas på att bli inbjudna till ett möte där man kan diskutera vidare hur ett sådant samgående skulle kunna fungera.