Mycket tyder nu på att norra och södra Venjans Intresseföreningar går samman. Vid Söromsjöbygdens ByGemenskap (Framtidsgruppen) årsmöte den 27 december beslutades att föreningen ansöker om att gå samman med Venjans Intresseförening för att bilda en gemensam förening för hela socknen.

– En förening som jobbar för hela socknen, istället för en som jobbar för den södra och en för den norra delen kan innebära att vi får en större tyngd när vi för fram frågor i kommunen. Därför tog vi beslutet vid årsmötet att vilja gå samman, säger Söromsjöbygdens ordförande David Örnberg.
För att sammanslagningen ska bli ett faktum krävs nu att frågan klubbas vid Venjans Intresseförenings årsmöte i april.
Det har ju funnits en konflikt historiskt mellan den södra och norra delen, vad kan en sammanslagning innebära? – Ja, men det här kan ju vara en del i att skapa en bättre sammanhållning, fortsätter  David Örnberg.

Venjans Intresseförenings ordförande Lina Nilsson håller med David Örnberg om fördelarna med en enda förening för socknen.
–  En sammanslagning av föreningarna kan vara ett steg i rätt riktning för att skapa bättre samarbete och sammanhållning byarna emellan. Vi står inför, om inte samma, så i alla fall liknande utmaningar oavsett vilken by vi bor i då vi alla bor på landsbygden. Tillsammans har vi mer att sätta emot eller föra fram gentemot kommunen, säger Lina Nilsson.

Nu är det upp till Norra Venjan att vid sitt årsmöte ta ställning till sammanslagningen.
–  Det är klart att det finns utmaningar i och med en sammanslagning, men jag ser mest positiva effekter. Hur som helst är det upp till våra medlemmar att ta beslut i detta på årsmötet, samtliga röster är lika mycket värda, fortsätter Lina Nilsson.
Anders Börgö