Ett stort tack till Leif Mörkfors som i tio år varit ordförande i Intresseföreningen.  Leif tillträdde som ordförande när Intresseföreningen hade varit nedläggningshotad på grund av svårigheten att hitta en ny styrelse. Boende i Stockholm men med djupa rötter i Venjan har han sedan visat ett stort engagemang och intresse för Venjans Socken. Han började 2007 med att styra upp firandet av socknens 400 års-jubileum samtidigt som han också släppte sin bok, I kum frå Wenjad, kartläggningen av befolkningen i Venjan 400 år tillbaka.
  Sin entusiasm och intresse för släktforskning har han spridit och många är de grupper svenskättlingar som kommit till Venjan och fått sina rötter kartlagda av Leif. De senaste åren har han också gjort en ny karriär som släktforsknings-expert i tv och bland annnat medverkat i program som ”Vem tror du att du är” och ” Det sitter i väggarna”
  Med åren har han blivit en riktig ELDSJÄL med sitt engagemang för bygden. Han försöker alltid att sätta Venjan på kartan, vilket han också lyckats med. Han startade också projektet Flytta till Venjan och kunde avsluta sitt ordförandeskap med att Venjan förra året faktiskt ökade sin  befolkning.
  Leif, vi kommer att sakna ditt engagemang, envishet, positivitet, ledarskap och delegeringar. Jag hoppas att du fortsättningsvis vill stå bredvid, men ändå stötta oss i vårt viktiga arbete  för Venjans framtid.
  Samtidigt vill jag också välkomna Lina Nilsson som ny ordförande. Lina är en återvändande ung tjej och en fantastisk förebild för en ny, ung generation som vill bo på landsbygden. Vi är glada att just du är vår nya ordförande!
  Ett stort tack även till Janiccée som efter några års redaktörskap för VenjansNytt lämnar över till Anders Börgö.  Du har tagit dig an flera eftersatta områden och visat dina talanger inom den tekniska biten. Du har också gjort ett jättebra jobb med vår nya hemsida, ständigt på hugget med våra sociala medier och du har alltid hittat bra sätt att marknadsföra Venjan.
AnnLis Wigg Sekreterare, Venjans Intresseförening  och Flytta till Venjangruppen

PS från Venjansnytt nye redaktör Anders Börgö:
Nu kommer ju varken Leif eller Janiccée  släppa engagemanget för bygden, bara för att de lämnat sina uppdrag. Leif  tänker grotta ner sig än mer i vad han gillar allra mest. Släktforskning. Det började han med redan som 13-åring, Så vi lär höra av dem båda i framtiden. Leif hoppas jag fortsatt ska leverera texter till Venjansnytt och Janiccée hoppas jag fortsatt ska hjälpa mig på
traven i början att få alla pusselbitar på plats.
Anders Börgö